Iniciatíva nadácie FinLit
Nedostatočná finančná gramotnosť je celosvetovým problémom, ktorý môže viesť k nesprávnym finančným rozhodnutiam v živote. Výsledkom je nezriedka nadmerné zadlženie.
Tu nájdete všetky materiály pre výučbu na stiahnutie na jednom mieste.
Nadácia finlit od novembra 2019 vedie kampaň za lepšiu finančnú gramotnosť v každodennom živote, a teda proti nadmernému zadlžovaniu súkromných osôb.