Iniciativa nadace finlit
Pomanjkanje finančne pismenosti predstavlja svetovni problem, saj lahko vodi do slabih finančnih odločitev, katerih posledica je nemalokrat prezadolženost.
Tukaj boste našli vsa gradiva, ki jih lahko hitro prenesete in uporabite za poučevanje.
Od novembra 2019 se fundacija finlit zavzema za večjo finančno pismenost in s tem proti prezadolženosti.