Iniciativa nadace finlit

Politika zasebnosti

I. Ime in naslov upraviljalca osebnih podatkov

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov je:
Fundacija finlit gGmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg
Nemčija

Spletna stran: www.finlit.foundation
Elektronski naslov: info@finlit.foundation

Vodstvo: Jana Titov, Sebastian Richter
AG Hamburg HRB 158452
ID za DDV: DE 1744023056

II. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

Interno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov fundacije finlit gGmbH lahko kontaktirate na zgornjem naslovu, s pripisom: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ali po e-pošti na: datenschutz@finlit.foundation

III. Splošne informacije o obdelavi podatkov

1. Obseg obdelave osebnih podatkov
Osebne podatke naših uporabnikov načeloma obdelujemo le, če je to potrebno za zagotavljanje delujočega spletnega mesta ter naših vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov se redno izvaja le s soglasjem uporabnika. Izjema velja v primerih, ko predhodne privolitve ni mogoče pridobiti iz dejanskih razlogov in je obdelava podatkov dovoljena z zakonskimi predpisi.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
V kolikor pridobimo soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za postopke obdelave osebnih podatkov, točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) služi kot pravna podlaga.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za naše podjetje, je pravna podlaga člen 6 (1) c Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe potrebna, je pravna podlaga čl. 6 (1) d Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe in interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad interesi upravljavca, je pravna podlaga za obdelavo člen 6 (1) f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Izbris podatkov in obdobje shranjevanja
Osebni podatki posameznika, bodo izbrisani ali blokirani takoj, ko preneha obstajati namen, zaradi katerih so bili pridobljeni. Hramba lahko presega to mejo, če je to predvidel evropski ali nacionalni zakonodajalec v predpisih, zakonih ali drugih določbah Unije, ki veljajo za upravljavca. Podatki bodo blokirani ali izbrisani tudi, če se izteče obdobje hrambe, ki ga določajo zgoraj navedeni predpisi razen če obstaja potreba po nadaljnji hrambi podatkov za sklenitev ali izvajanje pogodbe.

IV. Zagotavljanje spletnega mesta in ustvarjanje dnevniških datotek

1. Opis in obseg obdelave osebnih podatkov
Ob vsakem priklicu naše spletne strani naš sistem samodejno zbira osebne podatke in informacije iz računalniškega sistema kličočega računalnika.
Zbirajo se naslednji osebni podatki:

(1) Informacije o vrsti in različici uporabljenega brskalnika.
(2) Uporabnikov operacijski sistem.
(3) Uporabnikov ponudnik internetnih storitev.
(4) IP naslov uporabnika.
(5) Datum in čas dostopa.
(6) Spletne strani, s katerih uporabniški sistem dostopa do našega spletnega mesta.
(7) Spletne strani, do katerih uporabniški sistem dostopa prek našega spletnega mesta.
Dnevniške datoteke vsebujejo IP naslove ali druge podatke, na podlagi katerih je mogoče določitev uporabnika. To se lahko zgodi npr., če povezava do spletnega mesta, s katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta, ali povezava do spletnega mesta, na katerega uporabnik preide, vsebuje osebne podatke.
Podatki so shranjeni tudi v dnevniških datotekah našega sistema in niso shranjeni skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za začasno hrambo podatkov in dnevniških datotek je točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Namen obdelave podatkov
Začasna hramba IP naslova s strani sistema je potrebna, da omogoči dostavo spletne strani na uporabnikov računalnik. V ta namen mora ostati uporabnikov IP naslov shranjen ves čas trajanja seje.
Shranjevanje v dnevniških datotekah je namenjeno zagotavljanju funkcionalnosti spletnega mesta. Poleg tega podatke uporabljamo za optimizacijo spletne strani in zagotavljanje varnosti naših informacijskih sistemov. Obdelava osebnih podatkov za namene trženja v tem kontekstu ne poteka.

Ti razlogi so tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

4. Trajanje hrambe
Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletnega mesta se to zgodi, ko se zadevna seja konča.

V primeru shranjevanja podatkov v dnevniških datotekah se to zgodi najpozneje po sedmih dneh. Shranjevanje po tem obdobju je mogoče. V tem primeru so naslovi IP uporabnikov odtujeni, tako da dodelitev kličočega odjemalca ni več mogoča.

5. Možnost ugovora in izločitve
Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki pravico, da v skladu z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, če za to obstajajo razlogi, ki izhajajo iz vašega posebnega statusa. Ker je shranjevanje podatkov tehnično obvezno, ga lahko preprečite le tako, da ne uporabljate spletnega mesta.

V. Uporaba piškotkov

1. Opis in obseg obdelave podatkov
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v internetnem brskalniku ali jih internetni brskalnik shrani v uporabnikovem računalniškem sistemu. Ko uporabnik dostopa do spletnega mesta, se v njegov operacijski sistem lahko shrani piškotek. Ta piškotek vsebuje značilen niz znakov, ki omogoča edinstveno identifikacijo brskalnika ob ponovnem priklicu spletnega mesta.
Piškotke uporabljamo zato, da je naše spletno mesto uporabniku prijaznejše. Nekateri elementi našega spletnega mesta zahtevajo, da je brskalnik, ki kliče, tudi po spremembi strani možno prepoznati. V piškotkih se shranjujejo in prenašajo sledeči podatki:
(1) Ključ seje.
(2) Sprejetje politike zasebnosti.

Naše spletno mesto uporablja tudi piškotke, ki omogočajo analizo uporabnikovega vedenja pri brskanju.
(1) Vneseni iskalni izrazi
(2) Pogostost ogledov strani
(3) Uporaba prenosov

Tako zbrani uporabniški podatki so s tehničnimi ukrepi psevdonimizirani. Zato ni več mogoče dodeliti osebnih podatkov kličočemu uporabniku. Podatki se ne hranijo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnikov.

Ob obisku našega spletnega mesta so uporabniki z informativno pasico obveščeni o uporabi piškotkov in napoteni na izjavo o varstvu podatkov. Navedeno je tudi, kako lahko v nastavitvah brskalnika preprečite shranjevanje piškotkov.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo tehnično potrebnih piškotkov je točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov s piškotki za namene analize je točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je uporabnik v to privolil.

3. Namen obdelave podatkov
Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je uporabnikom poenostaviti uporabo spletnih mest. Nekatere funkcije našega spletnega mesta niso na voljo brez uporabe piškotkov. Za te je potrebno, da je brskalnik prepoznan tudi po spremembi strani.

Piškotke zahtevamo za naslednje aplikacije:
(1) Ključ seje
(2) Sprejetje politika zasebnosti

Analitični piškotki se uporabljajo za izboljšanje kakovosti našega spletnega mesta in njegove vsebine. S pomočjo analitičnih piškotkov izvemo, kako se spletna stran uporablja, in tako lahko stalno optimiziramo svojo ponudbo. (Preberite tudi poglavje XII Spletna analiza Matomo / PIWIK).
V teh namenih se skriva tudi naš zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov po členu 6 (1) f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

4. Trajanje hrambe, možnost ugovora in izločitve
Piškotki so shranjeni v uporabnikovem računalniku in se z njega prenašajo na naše spletno mesto. Zato imate kot uporabnik popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spremembo nastavitev v spletnem brskalniku lahko onemogočite ali omejite prenos piškotkov. Že shranjene piškotke lahko kadar koli izbrišete. To lahko storite tudi samodejno. Če na našem spletnem mestu deaktivirate piškotke, morda ne bo več mogoče v celoti uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.
Piškotek: Javni uporabnik.
Piškotek: _pk*
Piškotek: Nadzor piškotkov.
Piškotek: Nastavitve nadzora piškotkov.
Provider: manomoneta.de
Runtime: will be deleted when closing the browser.
Purpose: This cookie stores the setting of your session.
Provider: Helliwood
Duration: 1 day to a maximum of 1 year
Purpose: Cookies for analytical purposes - can be deselected via "Customize cookies".
Provider: Helliwood
Runtime: 30 days
Purpose: This cookie stores your choice of cookie setting.
Provider: Helliwood
Runtime: 30 days
Purpose: This cookie stores your choice of cookie setting.

VI. Kontaktni obrazec in e-mail kontakt

1. Opis in obseg obdelave podatkov
Na naši spletni strani so na voljo kontaktni obrazci, ki jih lahko uporabite za kontakt upravljavca. Če uporabnik izkoristi to možnost, se podatki, ki so vneseni v vnosno masko, posredujejo upravljavcu in shranijo. Ti podatki so:

(1) Nagovor
(2) Ime, priimek
(3) E-poštni naslov
(4) Organizacija

Ob pošiljanju sporočila se shranijo tudi naslednji podatki:
(1) Datum in čas stika.

Za obdelavo osebnih podatkov se vaše soglasje pridobi med postopkom pošiljanja in se sklicujemo na ta pravilnik o zasebnosti.

Lahko pa nas kontaktirate tudi prek navedenega e-poštnega naslova. V tem primeru bodo shranjeni osebni podatki uporabnika, ki so bili poslani z elektronskim sporočilom.

V tem kontekstu podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Podatki se uporabljajo izključno za obdelavo pogovora.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je uporabnik dal svoje soglasje.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, posredovanih pri pošiljanju e-pošte, je točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je namen e-poštnega stika sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.


3. Namen obdelave podatkov
Obdelava osebnih podatkov iz kontaktnega obrazca nam služi izključno za obdelavo kontaktnih podatkov. V primeru kontakta preko elektronske pošte se smatrata, da obstaja potreben zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov.

Drugi osebni podatki, ki se obdelujejo med postopkom pošiljanja, so namenjeni preprečevanju zlorabe kontaktnega obrazca in zagotavljanju varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.

4. Trajanje hrambe
Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili zbrani. Za osebne podatke iz kontaktnega obrazca in tiste, poslane po e-pošti, je to v primeru, ko je zadevni pogovor z uporabnikom zaključen in nadaljnje ukrepanje po zadevni zahtevi ni več potrebno. Pogovor je končan, ko okoliščine kažejo, da je zadeva dokončno razjasnjena. Nadaljevanje ni več potrebno, če je pogovor potekal tako dolgo nazaj, da se lahko domneva, da se ni več treba sklicevati na njegovo vsebino. Pogovori se običajno izbrišejo po 24 mesecih, če ni zakonske obveznosti vodenja evidenc.

5. Možnost ugovora in izbrisa
Uporabnik ima možnost, da svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče. Če nas uporabnik kontaktira po elektronski pošti, lahko kadarkoli ugovarja hrambi svojih osebnih podatkov. V tem primeru pogovora ni mogoče nadaljevati.
Preklic soglasja in ugovor hrambi morata biti podana pisno ali po elektronski pošti.
Vsi osebni podatki, shranjeni med kontaktiranjem, bodo v tem primeru izbrisani.

VII. Uporaba storitev družbenih medijev

1. Obseg obdelave osebnih podatkov
Na naši spletni strani uporabljamo vtičnike družbenih medijev iz družbenih omrežij Facebook in YouTube na podlagi člena 6 (1) f Splošne uredbe o varstvu podatkov, da bi bolje predstavili naše ponudbe.

Temeljni promocijski namen je treba obravnavati kot legitimni interes v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Odgovornost za delovanje v skladu z varstvom podatkov morajo zagotoviti njihovi ponudniki.

Integracija teh vtičnikov običajno poteka s tako imenovano metodo dveh klikov, da bi čim bolje zaščitili obiskovalce naše spletne strani.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov je točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Namen obdelave podatkov
a) Facebook
Na našem spletnem mestu se uporabljajo vtičniki družabnih omrežij družbe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska ("Facebook"), da bi bila njihova uporaba bolj osebna. V ta namen uporabljamo gumb "Všeč mi je" ali "SHARE", ki je v ponudbi družbe Facebook.

Ko prikličete stran našega spletnega mesta, ki vsebuje tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovimi strežniki. Facebook vsebino vtičnika posreduje neposredno vašemu brskalniku, ki jo nato integrira v spletno mesto.
Z integracijo vtičnikov Facebook prejme informacijo, da je vaš brskalnik dostopal do ustrezne strani našega spletnega mesta, tudi če nimate Facebook računa ali trenutno niste prijavljeni v Facebook. Te podatke (vključno z vašim IP naslovom) vaš brskalnik posreduje neposredno na strežnik Facebook v ZDA in jih tam shrani.
Če ste prijavljeni v Facebook, lahko Facebook vaš obisk našega spletnega mesta neposredno pripiše vašemu računu na Facebooku. Če komunicirate z vtičniki, na primer s klikom na gumb "Všeč mi je" ali "Deli", se ustrezne informacije prav tako prenesejo neposredno na strežnik Facebooka in se tam shranijo. Informacije so objavljene tudi v Facebooku in prikazane vašim prijateljem.
Facebook lahko te podatke uporabi za namene oglaševanja, tržnih raziskav in pri oblikovanju k povpraševanju usmerjene strani Facebook. V ta namen Facebook ustvarja profile uporabe, interesov in odnosov, na primer za ocenjevanje vaše uporabe našega spletnega mesta glede na oglase, ki se vam prikazujejo na Facebooku, za obveščanje drugih uporabnikov Facebooka o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo Facebooka.
Če ne želite, da Facebook dodeli podatke, zbrane prek naše spletne strani, vašemu Facebook računu, se morate pred obiskom naše spletne strani odjaviti iz Facebooka.
Za namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov s strani Facebooka ter vaše pravice v zvezi s tem in možnosti nastavitve za zaščito vaše zasebnosti si oglejte Facebookovo politiko zasebnosti (https://www. facebook.com/about/privacy/).

b) YouTube
Na tem spletnem mestu smo integrirali komponente YouTuba (hčerinska družba Google Ireland Limited z registriranim sedežem v Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska). YouTube je spletni video portal, ki izdajateljem videoposnetkov omogoča brezplačno objavo videoposnetkov, drugim uporabnikom pa njihovo brezplačno gledanje, ocenjevanje in komentiranje.

YouTube omogoča objavo vseh vrst videoposnetkov, zato lahko prek spletnega portala dostopate do celotnih filmov in televizijskih oddaj, glasbenih videoposnetkov, napovednikov ali videoposnetkov, ki so jih posneli uporabniki sami.
Vsakič, ko se prikliče ena od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec podatkov in na katero je vključena komponenta YouTube (videoposnetek YouTube), spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno povzroči, da zadevna komponenta YouTube prenese predstavitev ustrezne komponente YouTube iz storitve YouTube. Dodatne informacije o YouTubu so na voljo na spletni strani https://www. youtube. com/yt/about/de/. V okviru tega tehničnega postopka YouTube in Google prejmeta informacije o tem, katero podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.
Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v YouTube, YouTube prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obišče, ko se prikliče podstran, ki vsebuje videoposnetek YouTube. Te informacije zbirata YouTube in Google ter jih dodelita ustreznemu YouTube račuu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
YouTube in Google prek komponente YouTube vedno prejmeta informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je ob priklicu našega spletnega mesta hkrati prijavljen v YouTube; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na videoposnetek YouTube ali ne.
Če ne želite, da YouTube podatke, zbrane prek našega spletnega mesta, neposredno pripiše vašemu Googlovemu računu, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz YouTuba.
Politika zasebnosti, ki jo je objavil YouTube in je na voljo na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani YouTube in Google.

VIII. Spletna analiza prek Matomo / PIWIK

1. Obseg obdelave osebnih podatkov
Na naši spletni strani uporabljamo odprtokodno programsko orodje Matomo (prej PIWIK) za analizo vedenja naših uporabnikov pri brskanju. Programska oprema nastavi piškotek na uporabnikov računalnik (politiko piškotkov glejte zgoraj). Ob priklicu posamezne strani našega spletnega mesta, se shranijo naslednji podatki:
(1) Dva bajta uporabnikovega IP naslova klicnega sistema.
(2) Priklicana spletna stran.
(3) Spletno mesto, s katerega je uporabnik dostopal do obiskanega spletnega mesta (referrer).
(4) Podstrani, do katerih se dostopa z obiskanega spletnega mesta.
(5) Čas, ki ga preživite na spletnem mestu.
(6) Pogostost obiska spletnega mesta.
(7) Sistemske informacije o uporabniku.
Programska oprema deluje izključno na strežniku, ki ga upravljamo v nemškem podatkovnem centru. Shranjevanje osebnih podatkov uporabnikov poteka le tam. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.
Programska oprema je nastavljena tako, da naslovi IP niso shranjeni v celoti, temveč sta dva bajta naslova IP zakrita (npr. : 192. 168. xxx. xxx). Na ta način dodelitev skrajšanega naslova IP kličočemu računalniku ni več mogoča.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov je je točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov nam omogoča, da analiziramo vedenje naših uporabnikov pri brskanju po spletu. Z vrednotenjem pridobljenih podatkov lahko zberemo informacije o uporabi posameznih komponent naše spletne strani. To nam pomaga nenehno izboljševati našo spletno stran in njeno prijaznost do uporabnika. V teh namenih se skriva tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s členom 6 (1) f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Z anonimizacijo IP naslova je v zadostni meri upoštevan interes uporabnikov za varstvo njihovih osebnih podatkov.

4 Trajanje hranjenja
Podatki se izbrišejo takoj, ko jih ne potrebujemo več za namene evidentiranja.
V našem primeru je to takoj po prenehanju storitve, ponujene preko spletne strani.

5. Možnost ugovora in izbrisa
Piškotki se shranijo na uporabnikovem računalniku in jih uporabnik prenese na našo stran. Zato imate kot uporabnik tudi popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spremembo nastavitev v vašem internetnem brskalniku lahko onemogočite ali omejite prenos piškotkov. Piškotke, ki so že shranjeni, lahko kadar koli izbrišete. To je mogoče storiti tudi samodejno. Če so piškotki za naše spletno mesto deaktivirani, morda ne bo več mogoče uporabljati funkcij spletnega mesta v celoti.

Uporabnikom ponujamo možnost, da se odjavijo od postopka analize na našem spletnem mestu. Če želite to narediti, morate slediti spodnji povezavi. Tako se v njihovem sistemu nastavi še en piškotek, ki našemu sistemu sporoča, naj ne shranjuje uporabnikovih podatkov. Če uporabnik medtem iz svojega sistema izbriše ustrezen piškotek, mora ponovno nastaviti zavrnitveni piškotek.
Več informacij o nastavitvah zasebnosti programske opreme Matomo najdete na naslednji povezavi: https://matomo.org/docs/privacy/.

IX. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Imate sledeče pravice:
  • zahtevati informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Predvsem lahko zahtevate informacije o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, kategorijah prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti vaši podatki, načrtovanem obdobju hrambe, obstoju pravice do popravka, izbrisa, omejitve obdelave ali ugovora, obstoju pravice do pritožbe, izvoru vaših podatkov, če jih nismo zbrali mi, ter obstoju avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov, in po potrebi smiselne informacije o podrobnostih;
  • v skladu s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov zahtevati takojšen popravek nepravilnih ali dopolnitev vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo;
  • v skladu s členom 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, razen če je obdelava potrebna za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje zakonske obveznosti, iz razlogov javnega interesa ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov v skladu s členom 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov, v kolikor izpodbijate točnost podatkov, če je obdelava nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu in če podatkov ne potrebujemo več, ampak jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali ste ugovarjali obdelavi v skladu s členom 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov;
  • v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov prejeti vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki ali zahtevati prenos k drugemu upravljavcu;
  • kadarkoli preklicati svoje soglasje v skladu s členom 7 (3) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posledica tega je, da v prihodnje ne smemo več nadaljevati obdelave podatkov na podlagi tega soglasja;
  • Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov v skladu s členom točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, če za to obstajajo razlogi, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. Ker je shranjevanje podatkov tehnično obvezno, je to mogoče preprečiti le tako, da ne uporabljate spletnega mesta in
  • se pritožiti nadzornemu organu v skladu s členom 77 Splošne uredbe o varstvu podatkov:

    Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP:dpo@ip-rs.si.

X. Varnost podatkov

Pri obisku spletnega mesta uporabljamo razširjen postopek SSL (Secure Socket Layer) v povezavi z najvišjo stopnjo šifriranja, ki jo podpira vaš brskalnik. Praviloma gre za 256-bitno šifriranje. Če vaš brskalnik ne podpira 256-bitnega šifriranja, namesto tega uporabljamo 128-bitno tehnologijo v3. Ali je posamezno spletno mesto na našem spletnem mestu šifrirano, lahko ugotovite po simbolu zaprtega ključa ali ključavnice v spodnji vrstici brskalnika.


Uporabljamo tudi ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred naključno ali namerno manipulacijo, delno ali popolno izgubo, uničenjem ali pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

XI. Aktualnost tega pravilnika o zasebnosti

Ta politika zasebnosti je trenutno veljavna in ima status 11. 05. 2020.