Iniciativa nadace finlit

Imprint

finlit foundation gGmbH

Steindamm 71
20099 Hamburg
Německo
https://www.finlit.foundation

Management: Jana Titov, Sebastian Richter
AG Hamburg HRB 158452
USt-ID: DE 1744023056

Vzdělávací partner
Helliwood media & education
im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
Německo
https://www.helliwood.de

Odpovědnost za publicistický a redakční obsah:

Sebastian Richter, Jana Titov
finlit foundation gGmbH
Phone.: +49 40 2850-2597
E-Mail: info@finlit.foundation

Další informace

Upozornění k využívání našich materiálů

Využití našich materiálů nezakládá smluvní vztah mezi vámi jako uživatelem a námi jako poskytovatelem. Protože jste povinni se před použitím našich materiálů nebo jejich části přihlásit nebo zaregistrovat, podléhá vaše používání těchto materiálů dohodám uzavřeným v rámci vaší registrace (podmínky použití). Pro využití naší nabídky bychom rádi upozornili na následující:

Odpovědnost za obsah

Obsah námi nabízených materiálů jsme vytvořili s největší možnou péčí. Přesto nemůžeme zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost informací a obsahu v rámci této naší nabídky. V tomto ohledu přebíráte za využívání našich materiálů vlastní odpovědnost a berete na sebe vlastní riziko.

Jako poskytovatel odpovídáme v souladu s platnými zákony za obsah našich materiálů v rámci této nabídky. Podle stávajících právních ustanovení však nejsme povinni sledovat informace třetích stran. Naše odpovědnost za takový obsah vzniká nejdříve s vědomím konkrétního porušení stávajících právních předpisů nebo práv třetích osob. Pokud se o takových porušeních dozvíme, okamžitě příslušný obsah z nabídky odstraníme. Příspěvky výslovně označené jménem odrážejí názor příslušného autora a ne vždy náš názor jako poskytovatele.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na internet – materiály třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah těchto nabídek, neneseme za ně odpovědnost a nemůžeme za tento obsah převzít žádnou odpovědnost. Odkazování na tyto materiály rovněž nutně neznamená, že tento obsah přejímáme v plném rozsahu. Před zařazením odkazů třetích stran do naší nabídky jsme zkontrolovali, zda v rámci těchto nabídek nedošlo k porušení zákona – taková porušení pro nás nebyla v době zařazení do našich materiálů rozpoznatelná. Bohužel není možné a pro nás praktické provádět trvalou kontrolu materiálů třetích stran bez konkrétních oznámení – pokud se však dozvíme o porušení zákona v rámci odkazovaných materiálů, provedeme výmaz odpovídajícího odkazu.

Copyright

Obsah naší nabídky podléhá německému zákonu o autorských právech a/nebo vedlejších autorských právech. Proto je jejich reprodukce, zpracování, šíření nebo jiná forma využití bez výslovného písemného souhlasu držitele autorských práv povolena pouze v úzkých mezích autorského zákona. Zejména stahování nebo vytváření kopií tohoto obsahu je povoleno pouze pro soukromé použití. Porušení autorsko-právních předpisů může mít důsledky nejen podle občanského, ale i trestního práva. Použití obsahu této nabídky, který jsme sami nevytvořili, probíhá výhradně v souladu s existujícími autorskými právy a/nebo doplňkovými autorskými právy. Názvy produktů a společností uvedené v této nabídce mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Ochrana osobních údajů

Podle právních předpisů jsme povinni informovat uživatele o nakládání a zabezpečení osobních údajů. Detaily o plnění této povinnosti v rámci našeho webu naleznete zde: GDPR.

Bohužel přenos dat na internetu může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat proti přístupu jiných osob proto není možná. Tímto výslovně nesouhlasíme s používáním zveřejněných kontaktních údajů v rámci zákonné povinnosti třetími osobami za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky v případě porušení.

Obrázky

Shutterstock a vlastní