Iniciativa nadace finlit

ManoMoneta

Výchova k lepší finanční gramotnosti

Nízká finanční gramotnost je celosvětový problém, který může vyústit ve špatná finanční rozhodnutí. Častým následkem je například předlužení.
Podporujte každodenní dovednosti při zacházení s penězi.

Vzdělávání je klíčové

Aby se předešlo finančním pastím a předlužení, je třeba vzdělávat především děti a mládež. V tomto směru je důležité podpořit rovněž rodiče a učitele. Doposud bylo ve školách k dispozici jen málo opravdu kvalitních výukových materiálů a programů, které by zvýšily povědomí studentů o tom, jak zacházet s penězi.

Nabídka školní výuky

Pomocí poutavých a různorodých výukových materiálů ManoMoneta se děti a mladiství seznámí s finanční problematikou a získají větší sebedůvěru ve svém jednání a rozhodování. Hlavní témata Spotřeba a rozpočet a Svět médií (zatím v přípravě) přispívají k tomu, že žáci a studenti jsou vnímavější při nakládání s penězi a v otázce financí obecně. Využívají se jednoduché příklady a situace vycházející z každodenního života. Nabídka zahrnuje:
  • náměty na výuku a přípravu hodin pro děti a mladistvé
  • vědomostní karty pro pochopení důležitých finančních pojmů
  • portfolio pro kreativní zkoumání každodenního světa financí v rámci různých témat (zatím v přípravě)
  • videa objasňující důležité finanční pojmy (zatím v přípravě)
Celá nabídka je dostupná zdarma a bez reklamy.

Sponzoři iniciativy

ManoMoneta byla vyvinuta neziskovou nadací finlit působící v Německu ve spolupráci s tamním vzdělávacím partnerem. Nabídka je v Německu dostupná od roku 2020. Vzhledem k tomu, že nedostatek finanční gramotnosti je celosvětovým problémem, nadace finlit společně se svým akcionářem EOS Group usiluje o internacionalizaci ManoMonety. Finanční vzdělávání je nám obzvláště blízké, protože ho považujeme za klíč k výchově sebevědomých a odpovědných spotřebitelů a jejich zapojení se do moderní společnosti.

Další témata

/mediabase/img/cache/545_740x740.jpg Od listopadu 2019 zahájila nadace finlit iniciativu usilující o lepší finanční gramotnost v každodenním životě a související prevenci proti předlužení soukromých osob. Nadace finlit