Iniciativa nadace finlit

Plán hodiny

Dostupné výukové materiály

Materiál sestává z podrobného plánu hodin včetně časového rozpisu, pomůcek pro aktivity a vědomostních karet. Obsah je určen dětem ve věku 9 až 12 let. Učitelé mohou hodinu zařadit do své výuky jako 90minutový workshop nebo si jej uzpůsobit a využít pouze některé aktivity a pasáže hodiny dle potřeby do svých předmětů.