Инициатива на фондация finlit
0

ИДЕИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Всички материали за класната стая

Упътването за преподаване на МаноМонета се състои от уроци, учебни карти и видеа и е насочено към деца на възраст между 9 и 13 години. То предоставя на учителите възможността да внедрят темата за финансите под формата на игра – в контекста на технологиите, също както Потребление и Бюджет – в своите класни стаи.