Инициатива на фондация finlit
0

МаноМонета

Образование за финансова грамотност

Липсата на финансова грамотност е световен проблем, който може да доведе до лоши финансови решения в живота. И резултатът от това нерядко е свръхзадлъжнялост.
Насърчавайте ежедневните умения за работа с пари.

Ключът е образованието

За да се предотвратят финансовите капани и свръхзадлъжнялостта, децата и младите хора трябва да бъдат образовани. Родителите и учителите се нуждаят от подкрепа за това. Досега в училищата имаше малко учебни материали, които да повишават осведомеността на учениците как да боравят с парите.

Нашето предложение за учебни часове

С вълнуващите, дигитални учебни материали на ManoMoneta, децата и младите хора се запознават с финансовите проблеми и са подкрепени в решенията си. Включвайки двете основни теми „ Светът на медиите “, както и „Потребление и бюджет“, децата и младите хора развиват усет за това как да се справят с парите и финансите, всичко това постепенно и обвързано с ежедневни ситуации. Предложението включва:
  • Идеи за планиране на уроци за деца и младежи
  • Учебни карти за разбиране на важни финансови Термини
Цялото предложение се предлага безплатно и без реклама.

Спонсори на инициативата

МаноМонета е разработена за Германия от фондация с нестопанска цел finlit в сътрудничество с образователен партньор. Предложението е достъпно в Германия от 2020 г. Тъй като липсата на финансова грамотност е глобален проблем, фондацията finlit, заедно със своя спонсор EOS Group, се стреми да направи МаноМонета международна. Финансовото образование е особено близко до сърцата ни, тъй като го виждаме като ключ към самоуверени и отговорни потребители, а в последствие участници в модерното общество.

Допълнителни теми

/bg/mediabase/img/cache/545_740x740.jpg фондация Финлит води кампания за по-добра финансова грамотност в ежедневието и по този начин срещу частната свръхзадлъжнялост. finlit foundation