Инициатива на фондация finlit
0

Политика за поверителност

I. Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR) е:

фондация finlit gGmbH
Щайндам 71
20099 Хамбург
Германия
Уебсайт: www.finlit.foundation
имейл: info@finlit.foundation

Ръководство:Яна Титов, Себастиан Рихтер
AG Хамбург HRB 158452
USt-ID: DE 1744023056

II. Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните:

С вътрешния служител по защита на данните на фондация Финлит gGmbH можете да се свържете на горепосочения адрес, на вниманието на: Длъжностно лице по защита на данните или по имейл на:
имейл: datenschutz@finlit.foundation

III. Обща информация за обработката на данни

1. Обхват на обработката на лични данни
По принцип обработваме лични данни на нашите потребители само доколкото това е необходимо за предоставянето на функционален уебсайт, както и за нашето съдържание и услуги. Обработката на лични данни на нашите потребители се извършва традиционно, само със съгласието на потребителя. Изключение се прилага в случаите, когато не е възможно да се получи предварително съгласие поради фактически причини и обработването на данните е разрешено от правните разпоредби.

2. Правно основание за обработване на лични данни
Доколкото получаваме съгласието на субекта на данните за операции по обработка, включващи лични данни, член 6, пар.1, б. „а)“ от GDPR служи като правно основание.

Доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на законово задължение, на което нашата компания подлежи, чл. 6, пар.1, б. „в)“. от GDPR служи като правно основание.

В случай, че жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице налагат обработването на лични данни, чл. 6, пар.1, б. „г)“ от GDPR служи като правно основание.

Ако обработването е необходимо за защита на легитимен интерес на нашата компания или трета страна и интересите, основните права и свободи на субекта на данните не превишават първия упоменат интерес, чл. 6 пар.1, б. „е)“ от GDPR служи като правно основание за обработката.

3. Изтриване на данни и период на съхранение
Личните данни на субекта на данните ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранение престане да се прилага. Съхранението може да се извърши след това, ако това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, на които се подчинява администраторът. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако срокът за съхранение, предписан от гореспоменатите стандарти, изтече, освен ако не е необходимо допълнително съхранение на данните за сключването или изпълнението на договор.

IV. Предоставяне на уебсайт и създаване на лог файлове

1. Описание и обхват на обработката на данните
Всеки път, когато нашият уебсайт бъде достъпен, нашата система автоматично събира следните данни и информация.

Събира се следната информация:

(1) Информация за типа и версията на използвания браузър.
(2) Операционната система на потребителя
(3) Интернет доставчик на потребителя
(4) IP адресът на потребителя
(5) Дата и час на достъп
(6) Уебсайтове, от които системата на потребителя осъществява достъп до нашия уебсайт
(7) Уебсайтове, достъпни от системата на потребителя чрез нашия уебсайт
Регистрационните файлове съдържат IP адреси или други данни, които биха могли да позволят свързване с даден потребител. Такъв може да е случаят, например, ако връзката към уебсайта, от който потребителят осъществява достъп до уебсайта, или връзката към уебсайта, към които потребителят отива, съдържа лични данни.

Данните се съхраняват и в регистрационните файлове на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

2. Правно основание за обработка на данни
Правното основание за временното съхраняване на данните и регистрационните файлове е чл. 6 пар.1, б. „г)“ от GDPR.

3. Цел на обработката на данните
Временното съхраняване на IP адреса от системата е необходимо, за да се даде възможност за доставка на информация от уебсайта до компютъра на потребителя. За тази цел IP адресът на потребителя трябва да остане съхранен по време на сесията.

Съхранението в лог файлове се извършва, за да се гарантира функционалността на уебсайта. Освен това използваме данните, за да оптимизираме уебсайта и да гарантираме сигурността на нашите системи за информационни технологии. В този контекст не се извършва използване на данните за маркетингови цели.

Тези цели са и наш легитимен интерес за обработката на данни съгласно чл. 6 пар.1, б. „г)“ от GDPR.

4. Продължителност на съхранение
Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани. В случай на събиране на данни за предоставяне на информация от уебсайта, това е случаят, когато съответната сесия е приключила.

В случай на съхранение на данни в лог файлове, това е така най-късно след седем дни. Възможно е съхранение след този период. В този случай IP адресите на потребителите се анонимизират, така че вече не е възможно да се свърже с определен клиент, който е правил заявка.

5. Възможност за възражение и отстраняване
Доколкото личните данни се обработват въз основа на легитимни интереси в съответствие с чл. 6 пар.1, б. „г)“ от GDPR, субектът на данните има право да възрази срещу обработването на вашите лични данни в съответствие с член 21 от GDPR, доколкото има основания за това, които произтичат от вашата конкретна ситуация. Тъй като съхранението на данните е технически задължително, това може да бъде предотвратено само чрез въздържане от използване на сайта.

V. Използване на бисквитки

1. Описание и обхват на обработката на данните
Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Когато потребител влезе в уебсайт, бисквитка може да се съхрани в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен низ от знаци, който позволява уникалното идентифициране на браузъра, когато уебсайтът бъде извикан отново.

Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-удобен за потребителя. Някои елементи на нашия уебсайт изискват извикващият браузър да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата. В бисквитките се съхраняват и чрез тях се предават следните данни:
(1) Ключ на потребителската сесия;
(2) Потвърждение, че Политиката за поверителност е приета.

Ние също използваме бисквитки на нашия уебсайт, които позволяват анализ на поведението на потребителя при сърфиране.
(1) Въведени думи за търсене;
(2) Честота на показвания на страници;
(3) Използване на файлове за изтегляне.

Потребителските данни, събрани по този начин, се псевдонимизират чрез технически мерки за сигурност. Следователно вече не е възможно да се свърже тази информация с конкретния потребител, който я предоставя. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителите.

Когато посетите нашия уебсайт потребителите се информират чрез информационния банер за използването на бисквитки и се препращат към тази Декларация за поверителност. Банерът за бисквитки съдържа информация как може да спрете бисквитките да се записват на вашия браузър.

2. Правно основание за обработка на данните
Правното основание за обработката на лични данни с помощта на технически необходими бисквитки е чл. 6 пар.1, б. „е)“ от GDPR

Правното основание за обработката на лични данни с помощта на бисквитки за целите на анализ е чл. 6, пар. 1, б. "а)" от GDPR

3. Цел на обработката на данните
Използването на технически необходимите бисквитки има за цел да направи използването на уебсайтовете по-лесно за потребителите. Някои функции на нашия уебсайт не могат да функционират без използването на бисквитки. За тези функции е необходимо браузърът на потребителя да бъде разпознат дори след смяна на страница.

Използваме бисквитки за следните функции:

(1) Ключ на потребителската сесия
(2) Индикация, че политиката за поверителност е приета

Бисквитките за анализ се използват с цел подобряване на качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Чрез бисквитките за анализ ние получаваме информация как се използва уебсайтът и по този начин можем постоянно да го оптимизираме. (Моля, прочетете също раздел XII Уеб анализ от Matomo / PIWIK).

В изпълението на тези цели се състои и легитимният ни интерес от обработването на лични данни съгласно чл. 6, пар. 1, б. "е)" от GDPR

4. Срок на съхранение, възможност за възражение и премахване на бисквитките
Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се изпращат от него към нашия уебсайт. Затова Вие, като потребител, имате пълния контрол върху използването на бисквитки. Чрез промяна на настройките във Вашия Интернет браузър, можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашия уебсайт, е възможно да не бъде възможно да използвате всички функции на уебсайта в пълния им обем.
Provider: manomoneta.de
Runtime: will be deleted when closing the browser.
Purpose: This cookie stores the setting of your session.
Provider: Helliwood
Duration: 1 day to a maximum of 1 year
Purpose: Cookies for analytical purposes - can be deselected via "Customize cookies".
Provider: Helliwood
Runtime: 30 days
Purpose: This cookie stores your choice of cookie setting.
Provider: Helliwood
Runtime: 30 days
Purpose: This cookie stores your choice of cookie setting.

VI. Форма за контакт и имейл за контакт

1. Описание и обхват на обработката на данните
Формите за контакт са достъпни на нашия уебсайт. Ако потребителят използва формите за контакт, данните, въведени в полето за въвеждане, се предават към нас и се съхраняват. Тези данни са:

(1) Обръщение
(2) Име, собствено име
(3) Електронен адрес

В момента на изпращане на съобщението се съхраняват и следните данни:

(1) Дата и час на изпратеното съобщение.

За да обработим данните Ви, ние получаваме Вашето съгласие по време на процеса на изпращане и реферираме към тази Декларация за поверителност.

Алтернативно, можете да се свържете с нас чрез предоставения имейл адрес. В този случай, личните Ви данни, изпратени по имейл, ще бъдат записани.

В тази връзка, данните Ви няма да бъдат предавани на трети страни. Данните се използват изключително за обработка на кореспонденцията с Вас.

2. Правно основание за обработка на данните
Правното основание за обработката на данните е чл. 6, пар.1, б“а)“ от GDPR, ако потребителят е дал съгласието си.

Правното основание за обработката на данните, предадени в процеса на изпращане на имейл, е чл. 6, пар.1, б“е)“ от GDPR . Ако имейл контактът има за цел сключването на договор, допълнителното правно основание за обработката е чл. 6, пар.1, б“б)“ от GDPR.

3. Цел на обработката на данните
Обработката на лични данни, предоставени в полетата за въвеждане в контактните форми, служи изключително за обработка на съобщението. В случай на свързване чрез имейл, това също представлява необходим законен интерес за обработка на данните.

Другите лични данни, обработвани по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреби с контактната форма и за гарантиране на сигурността на нашите информационни технологични системи.

4. Продължителност на съхранение
Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за целта, за която са били събрани. За личните данни от полетата за въвеждане на контактната форма и за тези данни, изпратени по имейл, това ще е налице, когато съответният контакт с потребителя е приключил и вече не е необходимо проследяване на съответната заявка. Контактът се прекратява, когато обстоятелствата показват, че въпросът е окончателно изяснен. Няма нужда от допълнително проследяване на заявката, ако контактът е станал толкова отдавна, че може да се предположи, че повече не е необходимо да се запази неговото съдържание. Обикновено получените заявки се изтриват след 24 месеца, освен ако не съществува законово изискване за съхранение на записи от тях.

5. Възможност за възражение и оттегляне на съгласието
Потребителят има възможност по всяко време да възрази или да оттегли съгласието си за обработка на лични данни. Ако потребителят се свърже с нас по имейл, той може да възрази срещу съхраняването на личните му данни по всяко време. В такъв случай заявката не може да бъде продължена.

Оттеглянето на съгласието и възражението за съхранение трябва да бъдат направени писмено или по имейл.

Всички лични данни, съхранени в процеса на контакт с нас, ще бъдат изтрити в този случай.

VII. Използване на услугите на социалните медии

1. Обхват на обработката на лични данни
Използваме плъгини за социални медии от социалните мрежи Facebook и YouTube на нашия уебсайт на основание е чл. 6, пар.1, б“е)“ от GDPR, за да направим нашите инициативи по-познати. Основната рекламна цел трябва да се разглежда като легитимен интерес по смисъла на GDPR.

Отговорността за съответствие с правилата за защита на данните се носи от съответните доставчици.
Интегрирането на тези плъгини от наша страна обикновено се извършва чрез така наречения метод с две кликвания, за да защити посетителите на нашия уебсайт възможно най-добре.

2. Правно основание за обработване на лични данни
Правното основание за обработката на личните данни на потребителите е чл. 6, пар.1, б“е)“ от GDPR.

3. Цел на обработката на данните

а) Фейсбук
Плъгините на социални медии от групата Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия („Facebook“) се използват на нашия уебсайт, за да направим използването им по-лично. За целта използваме бутона "ХАРЕСВАМ" или "СПОДЕЛИ". Това е предложение от Фейсбук.

Когато достъпвате страница на нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се предава от Facebook директно на Вашия браузър, който след това го интегрира в уебсайта.

Чрез интегрирането на добавките Facebook получава информацията, че Вашият браузър е осъществил достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате акаунт във Facebook или в момента не сте влезли във Facebook. Тази информация (включително вашия IP адрес) се предава от Вашия браузър директно към сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там.

Ако сте влезли във Facebook, Facebook може директно да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно към Вашия акаунт във Facebook. Ако взаимодействате с приставките, например като щракнете върху бутона „ХАРЕСВАМ“ или „СПОДЕЛЯНЕ“, съответната информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Информацията също се публикува във Facebook и се показва на Вашите приятели във Facebook.

Facebook може да използва тази информация за целите на реклама, проучване на пазара и ориентиран към търсенето дизайн на страниците на Facebook. За тази цел Facebook създава профили за използване, интереси и взаимоотношения, напр. за да оценим използването на нашия уебсайт от ваша страна по отношение на рекламите, които ви се показват във Facebook, да информираме другите потребители на Facebook за вашите дейности на нашия уебсайт и да предоставим други услуги, свързани с използването на Facebook.
Ако не искате Facebook да достъпи данните, събрани чрез нашия уебсайт, към вашия акаунт във Facebook, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт.
За целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшното обработване и използване на данните от Facebook, както и вашите права в тази връзка и опции за настройка за защита на Вашата поверителност, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook (https://www. facebook.com/about/privacy/).

б) YouTube
Имаме интегрирани компоненти на YouTube (дъщерно дружество на Google Ireland Limited със седалище в Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ирландия) на този уебсайт. YouTube е интернет видео портал, който позволява на видеоиздателите да публикуват безплатно видеоклипове, а други потребители да ги гледат, оценяват и коментират също безплатно. YouTube позволява публикуването на всички видове видеоклипове, поради което пълни филми и телевизионни предавания, както и музикални видеоклипове, трейлъри или видеоклипове, направени от самите потребители, могат да бъдат достъпни през интернет портала.

Всеки път, когато се извика една от отделните страници на този уебсайт, управлявана от администратора на данни и в която е интегриран YouTube компонент (YouTube видео), интернет браузърът в системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично се предизвиква от съответния YouTube компонент за изтегляне на представяне на съответния YouTube компонент от YouTube. Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/de/. В рамките на тази техническа процедура YouTube и Google получават информация коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл в YouTube по същото време, YouTube разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните, когато се извика подстраница, съдържаща видеоклип в YouTube. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява на съответния акаунт в YouTube на субекта на данните.

YouTube и Google винаги получават информация чрез компонента YouTube, че субектът на данните е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данните е влязъл едновременно в YouTube по време на извикване на нашия уебсайт; това се случва независимо от това дали субектът на данните кликва върху видеоклип в YouTube или не.

Ако не искате YouTube да присвоява данните, събрани чрез нашия уебсайт, директно към Вашия акаунт в Google, трябва да излезете от YouTube, преди да посетите нашия уебсайт.

Политиката за поверителност, публикувана от YouTube, която е достъпна на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, предоставя информация относно събирането, обработването и използването на лични данни от YouTube и Google.

VIII. Уеб анализ чрез Matomo / PIWIK

1. Обхват на обработката на лични данни
Използваме софтуерния инструмент с отворен код Matomo (бивш PIWIK) на нашия уебсайт, за да анализираме поведението на нашите потребители при сърфиране. Софтуерът задава бисквитка на компютъра на потребителя (за бисквитки вижте по-горе). При извикване на отделни страници от нашия уебсайт се съхраняват следните данни:

(1) Два байта от IP адреса на системата за повикване на потребителя.
(2) Извиканата уеб страница
(3) Уеб сайтът, от който потребителят е осъществил достъп до достъпния уебсайт (реферер)
(4) Подстраниците, до които се осъществява достъп от достъпния уебсайт
(5) Продължителността на времето, прекарано на уебсайта
(6) Честотата, с която се осъществява достъп до уебсайта
(7) Системна информация за потребителя

Софтуерът работи изключително на сървър, управляван от нас в немски център за данни. Само там се съхраняват личните данни на потребителите. Данните не се предават на трети страни.

Софтуерът е настроен по такъв начин, че IP адресите не се съхраняват напълно, но 2 байта от IP адреса са маскирани (напр.: 192.168.xxx.xxx). По този начин присвояването на съкратения IP адрес на потребителя вече не е възможно.

2. Правно основание за обработване на лични данни
Правното основание за обработката на личните данни на потребителите е чл. 6, пар.1, б. „е)“ от GDPR.

3. Цел на обработката на данните
Обработката на личните данни на потребителите ни позволява да анализираме поведението на нашите потребители при сърфиране. Чрез оценка на получените данни ние сме в състояние да съставим информация за използването на отделните компоненти на нашия уебсайт. Това ни помага непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт и неговата функционална употреба. В тези цели се състои и легитимният ни интерес от обработката на данни съгласно чл. 6, пар.1, б. „е)“ от GDPR. Чрез анонимизирането на IP адреса се отчита в достатъчна степен интересът на потребителите към защитата на техните лични данни.

4. Продължителност на съхранение
Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за нашите цели на обработка.

В нашия случай това е моментът след прекратяване на услугата, предлагана чрез уебсайта.

5. Възможност за възражение и изтриване
Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават на нашия сайт от потребителя. Следователно Вие като потребител също имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Като промените настройките на Вашия интернет браузър, можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Бисквитките, които вече са били съхранени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашия уебсайт, може вече да не е възможно да използвате всички функции на уебсайта в тяхната пълна степен.

Ние предлагаме на нашите потребители възможността да се откажат от процеса на анализ на нашия уебсайт. За да направите това, трябва да следвате връзката по-долу. По този начин в системата на потребителя се задава друга бисквитка, която сигнализира на нашата система да не съхранява данните на потребителя. Ако междувременно потребителят изтрие съответната бисквитка от собствената си система, той трябва да зададе отново бисквитката за отказ.

Повече информация относно настройките за поверителност на софтуера Matomo можете да намерите на следната връзка: https://matomo.org/docs/privacy/.

IX. Права на субекта на данните

Имате това право:
  • да поискате информация относно обработваните от нас Ваши лични данни съгласно чл. 15 GDPR. По-специално можете да поискате информация относно целите на обработката, категорията на личните данни, категориите получатели, на които вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, наличието на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработка или възражение, наличието на право на жалба, произхода на Вашите данни, ако не са били събрани от нас, както и наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и, ако е приложимо, съдържателна информация за неговите подробности;
  • в съответствие с чл. 16 GDPR да изискате незабавно коригиране на грешни или допълване на вашите лични данни, съхранявани от нас;
  • в съответствие с чл. 17 GDPR да поискате изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на правни искове;
  • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни съгласно чл. 18 GDPR, доколкото точността на данните се оспорва от Вас, обработването е незаконосъобразно, но вие възразявате срещу изтриването му и ние вече не изискваме данните, но вие се нуждаете от тях за предявяване, упражняване или защита на правни искове или вие са възразили срещу обработването в съответствие с чл. 21 от GDPR;
  • в съответствие с чл. 20 GDPR, за да получим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и машинно четим формат или да поискаме прехвърлянето им към друг администратор;
  • да оттеглите съгласието си по всяко време съгласно чл. 7 (3) от GDPR. Това ще има за последица, че няма да можем повече да продължим обработката на данни въз основа на това съгласие за в бъдеще;
  • Ако личните данни се обработват въз основа на легитимни интереси съгласно чл. 6, пар.1, б. „е)“ от GDPR, субектът на данните има право да възрази срещу обработването на вашите лични данни съгласно член 21 от GDPR, при условие че има основания за това, които произтичат от Вашата конкретна ситуация. Тъй като съхранението на данните е технически задължително, това може да бъде предотвратено само чрез въздържане от използване на сайта и
  • да се оплаче пред надзорен орган по чл. 77 GDPR. По правило можете да се свържете с надзорния орган на Вашето обичайно място на пребиваване или седалището на нашата компания.

X. Сигурност на данните

Ние използваме широко разпространената процедура SSL (Secure Socket Layer) във връзка с най-високото ниво на криптиране, поддържано от вашия браузър при посещение на уебсайта. По правило това е 256-битово криптиране. Ако Вашият браузър не поддържа 256-битово криптиране, вместо това използваме 128-битова v3 технология. Можете да разберете дали отделен уебсайт на нашия уебсайт е криптиран чрез символа за затворен ключ или ключалка в долната лента на състоянието на Вашия браузър.

Ние също използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни срещу случайна или умишлена манипулация, частична или пълна загуба, унищожаване или срещу неоторизиран достъп от трети страни. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато в съответствие с технологичното развитие.

XI. Актуалност на тази политика за поверителност

Тази политика за поверителност е валидна в момента и е със статус 11.05.2020 г.