Инициатива на фондация finlit
0
Липсата на финансова грамотност е световен проблем, който може да доведе до лоши финансови решения в живота. Резултатът от тях нерядко е свръхзадлъжнялост.
Тук ще намерите всички учебни материали за сваляне.
От ноември 2019 фондация „Финлит“ провежда кампания за финансова грамотност в ежедневието с цел превенция на личната свръхзадлъжнялост.