Инициатива на фондация finlit
0

Печат

finlit фондация gGmbH

Щайндам 71
20099 Хамбург
Германия
https://www.finlit.foundation

Ръководство: Яна Титов, Себастиан Рихтер
AG Хамбург HRB 158452
USt-ID: DE 1744023056

Образователен партньор
Helliwood media & education
im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Берлин
Германия
https://www.helliwood.de

Отговорник за журналистическото и редакционно съдържание:

Себастиан Рихтер, Яна Титов
finlit фондация gGmbH
Тел.: +49 40 2850-2597
Електронна поща: info@finlit.foundation

Допълнителна информация

Бележки за използването на нашата предложение

Използването на нашето предложение не установява договорни отношения между Вас като потребител и нас като доставчик. Доколкото от Вас се изисква да влезете или да се регистрирате, преди да използвате нашето предложение или части от него, използването му от Ваша страна е предмет на споразуменията, направени в обхвата на регистрацията Ви (условия за ползване). За използването на нашето предложение бихме искали да посочим следното:

Отговорност за съдържанието

Ние създадохме съдържанието на нашето предложение с възможно най-голямото старание. Въпреки това не можем да гарантираме точността, пълнотата и актуалността на нашата информация и съдържание в рамките и. В това отношение използването на предложението е на Ваш собствен риск.

Като доставчик, ние носим отговорност за собственото си съдържание в рамките на това предложение въз основа на съществуващите закони. Въпреки това, съгласно съществуващите законови разпоредби, ние не сме задължени да следим за информация от трети страни. Нашата отговорност за такова съдържание се установява най-рано със знанието за конкретно нарушение на съществуващи правни разпоредби или права на трети страни. Ако разберем за подобни нарушения, незабавно ще премахнем съответното съдържание от предложението. Приносите, изрично посочени по име, отразяват мнението на съответния автор, а не винаги нашето мнение като доставчик.

Отговорност за линкове

Нашето предложение съдържа връзки към интернет – предложения от трети страни. Ние нямаме влияние върху съдържанието на тези линкове, не носим отговорност за тях и не можем да поемем никаква отговорност за това съдържание. Наличието на линкове също не означава непременно, че приемаме изцяло това съдържание. Преди да предложим външни връзки с информация от трети страни, проверихме дали има законови нарушения в обхвата им - такива нарушения не бяха открити по време на свързването им с нашето предложение. За съжаление, не е възможно и обосновано да извършваме постоянна проверка на тези оферти без конкретни индикации - но, в случай, че ни станат известни законови нарушения в обхвата на офертите, към които се свързваме, ще извършим изтриване на съответната връзка.

Авторско право

Съдържанието на нашата оферта е предмет на германското законодателство относно авторските права и/или спомагателните авторски права. Следователно тяхното възпроизвеждане, обработка, разпространение или друга форма на използване без изричното писмено съгласие на притежателя на авторското право е разрешено само в тесните граници на закона за авторското право. По-специално, изтеглянията или правенето на копия на това съдържание са разрешени само за лична употреба. Нарушаването на разпоредбите за авторско право може да има последствия не само по гражданското, но и по наказателното право. Използването на съдържанието на това предложение, което не сме създали сами, се извършва изключително в съответствие със съществуващите авторски права и/или спомагателни авторски права. Имената на продуктите и компаниите, споменати в тази оферта, може да са търговски марки на съответните им собственици.

Поверителност на данните

Поради законовите разпоредби, ние сме длъжни да информираме изчерпателно потребителите на това предложение по отношение на защитата на данните. Ние спазваме задължението описано тук (add hyperlink ): Данни и поверителност.

За съжаление трафика на данни в Интернет може да има пропуски в сигурността. Поради това не е възможна пълна защита на данните срещу достъп от други лица. С настоящото изрично се противопоставяме на използването на публикувани данни за контакт в рамките на законовите задължения от трети страни за целите на изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Изрично си запазваме правото да предприемем правни действия в случай на нарушения.

Изображения

Shutterstock и собствени